Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

Kanun Yararına Bozma Kararları

4. Ceza Dairesi         2021/1367 E.  ,  2021/18565 K.HAKSIZ TAHRIK UYGULAMASINDA , HAKARET SUÇUNA ILIŞKIN ÖZEL HÜKÜM OLAN VE DAHA LEHE DÜZENLEMEK IÇEREN TCK'NUN 129. MADDESI YERINE, AYNI KANUNUN GENEL TAHRIKE DAIR 19. MADDESININ UYGULANMASINDA HUKUKA UYARLILIK GÖRÜLMEMIŞTIR. TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 29TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 125 "İçtihat Metni"Hakaret suçundan sanık M. Ç.'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/2, 125/4, 29, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.300,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/03/2019 tarihli ve 2019/281 esas, 2019/298 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. İstem yazısında; "1-Karacabey 2. Asliye Ceza Mah...

8. Ceza Dairesi         2021/12671 E.  ,  2022/19871 K.SANIĞIN KAVUŞTURMA AŞAMASINDA İLERİ SÜRMEDİĞİ AKIL HASTALIĞI İDDİASININ SONRADAN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ VE RAPAROLARDA AKIL HASTALIĞININ BULUNMADIĞI YÖNÜNDE TESPİT NEDENİYLE YAPILAN RED İLAMI TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) TEHDİT "İçtihat Metni"İftira ve tehdit suçlarından sanık İ. Ç. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 267/1 ve 106/1-2. cümle maddeleri gereğince 1 yıl hapis ve 1 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/03/2014 tarihli ve 2013/138 esas, 2014/222 sayılı kararının Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 09/07/2019 tarihli ve 2017/9164 esas, 2019/9725 karar sayılı ilâmı ile onanarak kesinleşmesini takiben, hükümlünün yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair Sakarya 2. Asliye ...

4. Ceza Dairesi         2022/14639 E.  ,  2022/25866 K.MAHKEMESININ TAKDIR YANILMALARI VE TAKDIRIN YERINDE OLUP OLMADIĞI KANUN YARARINA BOZMA KONUSU YAPILMAYACAKTIR.TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) TEHDİT "İçtihat Metni"Tehdit suçundan sanıklar F. T. ve M. T. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/2-a,c ve 62. maddeleri gereğince ayrı ayrı 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezaları ile cezalandırılmalarına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına dair Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/02/2020 tarihli ve 2019/738 esas, 2020/219 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. İstem yazısında; "Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10/04/2018 tarihli ve 2014/15-487 esas, 2018/151 sayılı kararında belirtildiği üzere, temyiz ve i...

4. Ceza Dairesi         2022/15694 E.  ,  2022/25787 K.DAHA ÖNCE KESINLEŞEN HÜKÜM BULUNMASI NEDNIYLE SANIĞIN IKINCI KEZ CEZALANDIRILMASI HÜKMÜ HUKUKEN GEÇERLI OLMAMASI SEBEBIYLE KANUN YARARINA BOZMAYA KONU EDILMEMESITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) TEHDİT "İçtihat Metni"Hakaret ve tehdit suçlarından sanık N. K. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/4, 106/1-1. cümle, 62, 50 ve 52. maddeleri uyarınca 1.740,00 TL ve 3.000,00 TL adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 26/01/2012 tarihli ve 2010/741 esas, 2012/71 sayılı kararının, tehdit suçu yönünden Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 02/03/2016 tarihli ve 2013/39112 esas, 2016/3638 karar sayılı ilâmı hakaret suçundan kurulan hükmün kesin nitelikte olması nedeniyle reddine karar verilmesi, te...

4. Ceza Dairesi         2022/14280 E.  ,  2022/24475 K.HAKARET VE TEHDIT SUÇUNDAN AYRI CEZA VERILEMSINDE KADIRDE YANILGIYA DÜŞÜLDÜĞÜNDEN BAHISLE KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) HAKARET "İçtihat Metni"Hakaret suçundan sanık Y. O., 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 125/4, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.740,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/07/2018 tarihli ve 2017/412 esas, 2018/528 sayılı kararının 24/12/2018 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içinde 21/03/2019 tarihinde işlediği kasıtlı suçtan mahkum olduğunun ihbar edilmesi üzerine hak...

4. Ceza Dairesi         202289608 E.  ,  2022/24442 K.AYNI EYMEDEN VERILEN IKI AYRI HÜKÜM BULUDUĞUNDAN HÜKÜM KANUN YARARINA BOZULMASINA KAMU DAVASININ REDDINETÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) HAKARET "İçtihat Metni"Hakaret suçundan sanık C. D. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265/1, 265/4 ve 43/2. maddeleri gereğince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 04.03.2021 tarihli ve 2020/114 esas, 2021/200 sayılı kararının Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 08/06/2022 gün ve 2022/69760 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi: İstem yazısında; Hukuksal Değerlendirme: 5271 sayılı CMK'nın 223. maddesinin 7. fıkrasında "Aynı fi...

12. Hukuk Dairesi         2021/4053 E.  ,  2021/4912 K.MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇUNDAN ICRA CEZA MAHK. TARAFINDA VERILEN KARAR ITIRAZA TABI DEĞILDIR. İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 76 "İçtihat Metni"Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık E. Ş. hakkında hapsen tazyik talebinin reddine dair Balıkesir İcra Ceza Mahkemesinin 21/05/2019 tarihli ve 2019/638 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığı'nın 16/02/2021 gün ve 94660652-105-10-18920-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/03/2021 gün ve KYB- 2021/28588 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.Anılan ihbarnamede; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 353. maddesinde "İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre ver...

15. Ceza Dairesi         2021/4923 E.  ,  2021/5011 K.GÜVENI KÖTÜYE KULLANMA KYOK MERCI KABULTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 142 "İçtihat Metni"Güveni kötüye kullanma suçundan şüpheli F. Ö. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09/09/2020 tarihli ve 2020/11340 soruşturma, 2020/7873 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına ilişkin Çorlu 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 13/11/2020 tarihli ve 2020/2499 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 16/02/2021 gün ve 94660652-105-59-19323-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak soruşturma dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/03/2021 gün ve 2021/28612 sayılı tebliğnames...

15. Ceza Dairesi         2021/3564 E.  ,  2021/5825 K.NITELIKLI DOLANDIRICILIK KYOK EKSIK SORUŞTURMA . TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 158 "İçtihat Metni"Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık suçundan şüpheli K. B. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 08/06/2020 tarihli ve 2020/36002 soruşturma, 2020/19066 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/07/2020 tarihli ve 2020/3374 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 14/01/2021 gün ve 94660652-105-34-19669-2020 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıl...

6. Ceza Dairesi         2021/11335 E.  ,  2021/10144 K.HIRSIZLIĞA KONU EŞYANIN AYNI ZAMANDA KARAR VERILMESI YÖNÜNDEKI EYLEMI AYNEN CEZALANDIRILAMAYACAĞI MALA ZARAR VERME OLMAZ.TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 52TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 31TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 151 "İçtihat Metni"Mala zarar verme suçundan suça sürüklenen çocuk H. A.'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151/1, 35/1, 31/3, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Mardin Çocuk Mahkemesinin 15/12/2015 tarihli ve 2015/136 esas, 2015/277 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 07.10.2020 gün ve 94660652-105-47-10295-2020-Kyb sayılı yazısı ile kanun ya...

1. Ceza Dairesi         2019/2643 E.  ,  2021/8678 K.IÇTIMALI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPIS CEZASI ILE SÜRELI HAPIS CEZASINA MÜKERRERLIK UYGULANDIĞI TAKDIRDE KOŞULLU SALIVERILMENIN ÜST SINIRI KONUSUNDA AYNI KANUNDA AÇIK BIR DÜZENLEME BULUNMUYORSA DA ; AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPIS CEZASI ILE SÜROLI HAPIS CEZASINA MÜKERRERLIK UYGULANDIĞI TAKDIRDE ILAMLARIN IÇERISINDEN TEKERRÜRE ESAS ALINAN CEZANIN EN AĞIR OLANININ TESPIT EDILIP ILAVE OLUNARAK HÜKÜMLÜNÜN CEZAEVINDE KALACAĞI SÜRENIN BU ŞEKILDE TESPITI EDILECEĞI. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 101 "İçtihat Metni"Çocuğu veya beden ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma ve muhtelif suçlardan hükümlü H. C. G. hakkındaki cezaların 5275 sa...

1. Ceza Dairesi         2019/3093 E.  ,  2021/3963 K.HÜKÜMLÜNÜNÜN FİRAR EYLEMİNİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH OLAN 15/05/2015 TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 2 GÜN İÇİNDE SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI GEREKİRKEN BAŞLANMADIĞI, 27/05/2015 DE MUHAKKAK GÖREVLENDİRMEK SURETİYLE SORUŞTURMAYA BAŞLANDIĞI YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ DİSİPLİN SORUŞTURMASINA BAŞLAMA KONUSUNDA GEÇİKME YAŞANMASINA RAĞMEN , KANUNDA BELİRTİLEN DİĞER SÜRELERE RİAYET EDİLMESİ NEDENİYLE VERİLEN CEZANIN GEÇERLİ OLDUĞUNU SÖYLESEDE USUL VE YASAYA UYGUN DEĞİL. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 47 "İçtihat Metni"Hükümlü A. Ç. hakkında Buca Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu sırada 15.05.2015 tarihinde firar ettiği gerekçesiyle İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kuru...

1. Ceza Dairesi         2019/3836 E.  ,  2021/7029 K.CİZRE DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 22/11/2018 TARİHLİ YAZISI İLE KAPALIYA İADE TALEP EDİLDİKTEN SONRA HÜKÜMLÜNÜN DENETİMLİ SERBESTLİKTEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNİ BİLEMEYECEĞİ. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 105/A "İçtihat Metni"Cinsel saldırı suçundan Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/04/2017 tarihli ve 2015/566 esas, 2017/170 sayılı kararı ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü M. A.'ın, cezasının infazı sırasında, hükümlü hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesi gereğince cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına dair Adıyaman İnfaz Hâk...

5. Ceza Dairesi         2021/1586 E.  ,  2021/1698 K.MILLETVEKILININ SEÇIM ÖNCESI VE SONRASI IŞLEDIĞI SUÇ NEDENIYLE SORUŞTURMAYA YETKILI CBS'NIN TESPITINE ILIŞKIN ILAM.TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (2911) TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU "İçtihat Metni"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davranmak suçundan şüpheli K. K. hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 29/06/2017 tarihli ve 2017/106559 soruşturma, 2017/8430 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama ve halkı kin ve nefrete teşvik etme suçlarından anılan şüpheli...

1. Ceza Dairesi         2021/8319 E.  ,  2021/8710 K.ANAYASA MAHKEMESI IPTAL KARARLARININ GERIYE YÜRÜNMEYECEĞI , ANILAN KARARIN KOVUŞTURMA EVRESININ ISE IPTAL KARARI YÜRÜRLÜĞE GIRMEDEN SONA ERDIĞI VE MAHKEMESINE KARAR VERILDIĞI ANLAŞILMAKLA , YENIDEN UYARLAMA YARGILAMASI YAPILAMAYACAĞI .TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 86 "İçtihat Metni"Kasten yaralama suçundan sanık O. K.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 86/3-a, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 3.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Ardahan Asliye Ceza Mahkemesinin 06.03.2020 tarihli ve 2019/245 Esas, 2020/124 Karar sayılı kararını müteakip, 5271 sayılı Kanun'un geçici 5. maddesinin d bendinde yer alan "kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş" ibaresinin aynı ben...

UYAP Entegrasyonu