Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

Üyelik Sözleşmesi

Bu sayfa üyelik sözleşmesini okumanızı ve anlamanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşme, sizin haklarınızı ve sorumluluklarınızı belirlemektedir. Ancak endişelenmeyin, sözleşme sadece standart prosedürleri içermekte olup günlük hayatınızı etkileyecek herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Sözleşmeyi dikkatlice okuyun ve herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

1. TARAFLAR

A. Hizmet Sağlayıcı Bilgileri

 • Hizmet Sağlayıcı: Son Karar Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.
 • Adres: Taşpazar Mah. 7 / Atatürk Blv. Aydın Apartmanı No:63/E Merkez / Aksaray
 • Ticaret Sicil Numarası: 13685
 • Mersis Numarası: 0774070705400001
 • Telefon: [Telefon Numarası]
 • Web Adresi: www.sonkarar.com
 • E-Posta: destek@sonkarar.com

B. Üye Bilgileri

 • Üye'nin Adı ve Soyadı: [Ad ve Soyad]
 • Adresi: [Adres]
 • Telefon: [Telefon Numarası]
 • E-posta: [E-posta Adresi]

2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU

Bu sözleşmenin konusu, Üye'nin İnternet Sitesi'nden:

Ücretsiz Üye olması halinde elektronik ortamda işbu Sözleşme'yi onaylayarak;

Deneme Üyesi olması halinde elektronik ortamda işbu Sözleşme'yi onaylayarak ve Deneme Üyeliği başvurusu konusunda Hizmet Sağlayıcı'nın onayını alarak;

Standart Paket, Profesyonel Paket veya Profesyonel+ Paket kullanıcısı Üye olması halinde ise işbu Sözleşme'yi onaylayarak ve Toplam Kullanım Ücreti'ni ödeyerek Madde 3 kapsamında tanımlanan Hukuk Bilgi Sistemi'nden yararlanması ve Hukuk Bilgi Sistemi'nin Üye tarafından kullanılması ile ilgili Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. TANIMLAR

Hukuk Bilgi Sistemi: Üye'nin İnternet Sitesi'nden elektronik ortamda işbu Sözleşme'yi onayladıktan ve Toplam Kullanım Ücreti'ni ödedikten sonra kullanıcı adı ve şifre oluşturarak faydalanmaya başladığı içtihat, mevzuat, yürütme kararları, hukuk kitapları, makaleler, yorumlar ve diğer içerikleri barındıran hukuk bilgi sistemini ifade eder.

Kurumsal Üye: Standart Paket, Profesyonel Paket veya Profesyonel+ Paketlerden birini seçerek Üye olan tüzel kişi Üye'yi ifade eder.

Hukuk Büroları: Standart Paket, Profesyonel Paket veya Profesyonel+ Paketlerden birini seçerek Üye olan avukat ve destek elemanları için açılmış hesaplardan Çoklu Giriş yapılması suretiyle Hukuk Bilgi Sistemi hizmeti alan Üye'yi ifade eder.

Bireysel Üye: Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişi Üye'yi ifade eder.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişi Üye'yi ifade eder.

Ücretsiz Üye: Hukuk Bilgi Sistemi'nden sınırlı olarak faydalanabilen kişileri ifade eder.

Deneme Üyesi: Hukuk Bilgi Sistemi'nden sınırlı olarak faydalanabilen kişileri ifade eder.

Üye: Ücretsiz Üye, Deneme Üyesi, Tüketici, Bireysel Üye, Hukuk Büroları ve Kurumsal Üyeler'in her birini ifade eder.

Üyelik Ücreti: İlgili Üyelik Paketi'ne ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcı tarafından Üye'ye sunulan hizmetler karşılığında Üye'nin ödediği bedeli ifade eder.

Toplam Kullanım Ücreti: Üye'nin ilgili Üyelik Paketi'ne ilişkin olarak Üyelik Ücreti ve gecikme zammı ile birlikte ödediği toplam bedeli ifade eder.

4. ÜYELİK

1. Üye, Hukuk Bilgi Sistemi'nden yararlanmak istemesi halinde Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan Üyelik Paketlerinden birini seçerek ve Toplam Kullanım Ücreti'ni ödeyerek Üye olur.

2. Üye, Üyelik sırasında verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Üye, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri derhal Hizmet Sağlayıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

5. ÜYELİK ÜCRETLERİ VE ÖDEME KOŞULLARI

1. Üyelik Ücretleri, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen tarifeler doğrultusunda belirlenir.

2. Üyelik Ücreti, Üye tarafından seçilen Üyelik Paketi'ne ve belirlenen süreye göre değişiklik gösterebilir.

3. Üyelik Ücreti, Üye'nin seçtiği ödeme yöntemi ile ödenir.

4. Hizmet Sağlayıcı, Üyelik Ücreti'nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve Üye'ye değişiklikten önce bildirimde bulunur.

5. Üyelik Ücreti ödeme süresinin sona ermesi durumunda, Üye'nin Üyelik hakları otomatik olarak sona erer.

6. ÜYELİK PAKETLERİ

Hukuk Bilgi Sistemi'ne erişim ve kullanım hakkı, Üye tarafından seçilen Üyelik Paketi'ne göre belirlenir. Hizmet Sağlayıcı, farklı Üyelik Paketleri sunabilir ve bu paketler arasında fiyat ve içerik farklılıkları olabilir.

7. İPTAL VE İADE KOŞULLARI

1. Üye, Hizmet Sağlayıcı'ya herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Üyelik Sözleşmesi'ni iptal edebilir.

2. Üyelik Ücreti'nin iadesi, Üye'nin talebi üzerine yapılır ve iade süreci Hizmet Sağlayıcı'nın belirleyeceği koşullara tabidir.

3. Üyelik Ücreti'nin iadesi, Hukuk Bilgi Sistemi'ni kullandığı süre için yapılmaz.

8. GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ

1. Hizmet Sağlayıcı, Üye'nin kişisel bilgilerini gizli tutmayı ve üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.

2. Hizmet Sağlayıcı, Üye'nin kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır ve kişisel verilerin korunması konusunda yasal düzenlemelere uyar.

3. Üye, Hukuk Bilgi Sistemi'ni kullanırken kişisel verilerinin işlenmesine ve saklanmasına onay verir.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Hizmet Sağlayıcı, işbu Sözleşme'yi dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, İnternet Sitesi üzerinden duyurulur ve yürürlüğe girme tarihinden itibaren Üye'yi bağlar.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında Türk Hukuku uygulanır. Taraflar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Mahkemeleri yetkilidir.

11. SON HÜKÜMLER

1. Bu Sözleşme, Üye'nin Hukuk Bilgi Sistemi'nden yararlanması için gerekli olan temel hükümleri içerir.

2. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, diğer hükümler bu durumdan etkilenmez ve geçerliliğini korur.

3. Bu Sözleşme, Taraflar arasında yazılı olarak yapılan anlaşmaların yerini alır ve sözlü veya yazılı olarak yapılan diğer tüm anlaşmaları geçersiz kılar.

4. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi veya ihlali, Taraflar'ın işbu Sözleşme'den doğan haklarını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Taraflar'ın iradeleriyle akdedilmiştir.