Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

Yargıtay Kararları

21. Hukuk Dairesi 2006/6717 E., 2007/5564 K. 21. Hukuk Dairesi 2006/6717 E., 2007/5564 K.HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREPRİM BELGELERİ 506 S. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) [ Madde 79 ] "İçtihat Metni" Davacı, murisinin davalı işveren nezdinde 01.05.1974-01.06.1986 tarihleri arası çalıştığının tesbitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Dava, davalıya ait işyerinde 01.05.1974 ile 01.06.1986 tarihleri arasında hizmet aktine dayalı olarak geçen K...

Ceza Genel Kurulu 2007/4-231 E., 2007/227 K. Ceza Genel Kurulu 2007/4-231 E., 2007/227 K.SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 58 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 299 ] "İçtihat Metni" Hükümlü hakkında, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 02.06.2003 gün ve 444-114 sayılı iddianame ile firar suçundan açılan kamu davası sonunda, Foça Asliye Ceza Mahkemesi'nce 12.05.2004 gün ve 155-87 sayı ile; "… …sanığın firar tarihi itibariyle bakiye infaz etmesi gereken 1 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu, bu oluş ve kabule göre; 765 sayılı Yasanın 299/2. maddesi uyarınca firar tarihinde çekmekte olduğu bakiye 1 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasının takdiren 1/6'sı oranında cezalandırılmasına, bu süre 4 aydan az ...

4. Hukuk Dairesi 2007/11.MD-232 E., 2008/40 K. 4. Hukuk Dairesi 2007/11.MD-232 E., 2008/40 K.BAŞVURUDAN VAZGEÇMEDAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİGÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 266 ] 5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ] 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 310 ] "İçtihat Metni" Görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçundan sanık Osman Topçu'nun 765 sayılı TCY'nın 240/2, 59, 647 sayılı Yasanın 4, 765 sayılı TCY'nın 72. maddeleri uyarınca neticeten 1635 YTL. adli para cezası ve 2 ay 15 gün memuriyetten yoksun bırakılma ile cezalandırılmasına, cezasının 647 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca ertelenmesine ilişkin Yargıtay 11. Ceza Dairesince verilen 06.07.2007 gün ve 5027-47...

Ceza Genel Kurulu 2007/YYB-233 E., 2007/217 K. Ceza Genel Kurulu 2007/YYB-233 E., 2007/217 K.KAÇAKÇILIKYETKİSİZLİK KARARI 4926 S. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU(MÜLGA) [ Madde 26 ] 1684 S. UMUMİ MAHKEMELER VE KARAR HAKİMLERİ VE MUSTANTİ... [ Madde 1 ] "İçtihat Metni" Kaçakçılık suçundan sanık M...... Ö...'in 1918 sayılı Yasanın 25/1 ve 33/son maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile açılan kamu davası sonunda Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi 27.03.2002 gün ve 608-110 sayı ile; sanığın eylemini sabit görerek, 1918 sayılı Yasanın 25/1 ve 33/son maddeleri uyarınca 28.741.043 lira gümrük hafif para cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiştir. Bu kararın sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesince 25.09.2003 gün ve...

Ceza Genel Kurulu 2007/8-234 E., 2008/16 K. Ceza Genel Kurulu 2007/8-234 E., 2008/16 K.GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 79 ] "İçtihat Metni" Sanık İ...... C.........'nun göçmen kaçakçılığı suçundan beraatine, diğer sanıklar A... B...., B..... Y...., Ö.... K.....ve R...... U...'un göçmen kaçakçılığı ve Pasaport Yasasına aykırılık suçlarından cezalandırılmalarına ilişkin olarak Muğla Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 05.12.2005 gün ve 290-531 sayılı hükümler C.savcısı ile mahkûm olan sanıklar müdafilerince temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi diğer sanıklarla ilgili hükümleri çeşitli nedenlerle bozmuş, sanık İ...... C......... yönünden kurulan hükmü ise 04.07.2007 gün ve 4783-5254 sayı ile; "1- Jandarma tarafından düz...

Ceza Genel Kurulu 2007/1-236 E., 2007/260 K. Ceza Genel Kurulu 2007/1-236 E., 2007/260 K.KASTMÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 21 ] 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 150 ] "İçtihat Metni" 23.03.2001 tarihinde Trabzon'da falcılık yapmakta olan maktule F.... B.....'in, sanık İ...... Y.......'un kasten çıkarttığı yangında öldüğü iddiası ve sanığın 765 sayılı Yasanın 450/6,51/2,31,33 ve 370. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası sonunda Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince 08.07.2002 gün ve 146-227 sayı ile "İ...... Y.......'un 765 sayılı Yasanın 370. maddesi delaletiyle 382/son,51/1 ve 59. maddeleri gereğince 20 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına" karar verilmiş, sanık müdafii ve müdahiller vekili ...

Ceza Genel Kurulu 2007/9-237 E., 2008/8 K. Ceza Genel Kurulu 2007/9-237 E., 2008/8 K.MALA ZARAR VERMEMÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİNDE USUL 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 150 ] 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 151 ] 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 156 ] "İçtihat Metni" Mala zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçları ile sarhoşluktan sanık E.... Y.......'ın 765 sayılı TCY'nın 516/3, 522/1. maddeleri uyarınca 4 ay hapis ve 163 YTL. adli para, 5237 sayılı TCY'nın 265/1-4, 53. maddeleri uyarınca 9 ay hapis, 5326 sayılı Kabahatler Yasasının 35. maddesi uyarınca 50 YTL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Ankara 3.Asliye Ceza Mahkemesince 27.10.2005 gün ve 320-848 sayılı hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle dosyayı in...

Ceza Genel Kurulu 2007/5-238 E., 2007/259 K. Ceza Genel Kurulu 2007/5-238 E., 2007/259 K.IRZA GEÇME SUÇU 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 102 ] 5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 416 ] "İçtihat Metni" R.... mağdurenin zorla ırzına geçmek suçu sanıklarından S...... K.....'nın 765 sayılı TCY'nın 416/1, 418/2, 59/2 maddeleri uyarınca 8 yıl 9 ay ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hakkında 31 ve 33. maddelerin uygulanmasına, M..... P.....'ın 765 sayılı TCY'nın 416/1, 418/2, 65/3 ve 59/2. maddeleri uyarınca 4 yıl 4 ay 15 gün ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hakkında aynı Yasanın 31. maddenin uygulanmasına ilişkin olarak Karaman Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 08.04.2003 g...

Ceza Genel Kurulu 2007/5-239 E., 2008/86 K. Ceza Genel Kurulu 2007/5-239 E., 2008/86 K.YAŞ TASHİHİ 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 218 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 225 ] 5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 102 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 104 ] 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 322 ] "İçtihat Metni" Mağdure S.... E.....'ın 12.06.1984 olan doğum tarihinin, ay ve günü baki kalmak kaydı ile 12.06.1983 olarak düzeltilmesine; mağdurenin düzeltilen yaşı dikkate alınarak suç niteliğinin değiştiği kabul edilerek sanık M.... A...'ın, 765 sayılı TCY.nın 416/3, 80, 59, 647 sayılı Yasanın 4, 765 sayılı TCY.nın 430/2, 59, 647 sayılı Yasanın 4 ve TC...

Ceza Genel Kurulu 2007/YYB-242 E., 2007/248 K. Ceza Genel Kurulu 2007/YYB-242 E., 2007/248 K.BANDROLSÜZ CD SATMAK SUÇUOLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI 1684 S. UMUMİ MAHKEMELER VE KARAR HAKİMLERİ VE MUSTANTİ... [ Madde 1 ] 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU [ Madde 8 ] "İçtihat Metni" Bandrolsüz CD satmak suçundan sanık M.... İ....'in 5846 sayılı Yasanın 81/4-1-son, 765 sayılı TCY. nın 36. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile açılan kamu davası sonunda İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesince 20.03.2003 gün ve 500-279 sayı ile; "...Bilirkişi raporuna göre yasal olarak bandrollü olması gereken ürünlerin bandrolsüz olarak sanık tarafından satışa arz edildiği, ancak bu ürünlerin bizzat sanık tarafından çoğaltılarak piyasaya sürdüğüne dair savu...

Ceza Genel Kurulu 2007/11-243 E., 2007/258 K. Ceza Genel Kurulu 2007/11-243 E., 2007/258 K.DOLANDIRICILIKHUKUKİ UYUŞMAZLIK 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 309 ] 647 S. CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN (MÜLGA) [ Madde 5 ] 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 322 ] 6183 S. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN [ Madde 51 ] "İçtihat Metni" Sanık F.... A....'ın hırsızlık suçundan 765 sayılı TCY'nın 491/3, 522/1, 59/2 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri uyarınca 900 YTL adli para cezası ile, dolandırıcılık suçundan ise 765 sayılı TCY'nın 504/3, 80 ve 59/2. maddeleri gereğince 1 yıl 11 ay 10 gün hapis ve 2.326 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 765 sayılı TCY'nın 72-74. maddeleri uyarınca, verilen cezaların içtimaı ...

Ceza Genel Kurulu 2007/8-244 E., 2008/92 K. Ceza Genel Kurulu 2007/8-244 E., 2008/92 K.AÇIK VE YAKIN TEHLİKEDÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜKOVUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ 2709 S. 1982 ANAYASASI [ Madde 14 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 216 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 153 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 160 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 312 ] "İçtihat Metni" Sanıklar İ...... Ö.... K.......ve Baskın Oran'ın, haklarında Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak suçundan açılan kamu davasının 5271 sayılı CYY.nın 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine; halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurları oluşmadığından beraatlarına ilişkin Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesince 10.05.2006 gün ve 312-356 sayı ile verilen kararın,...

Ceza Genel Kurulu 2007/11-245 E., 2007/264 K. Ceza Genel Kurulu 2007/11-245 E., 2007/264 K.RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK 2797 S. YARGITAY KANUNU [ Madde 41 ] "İçtihat Metni" Resmi evrakta sahtecilik suçundan sanığın beraatine, memura yalan beyanda bulunmak suçundan ise C.Savcılığına suç ihbarında bulunulmasına ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 26.10.2004 gün ve 89-254 sayılı hüküm, katılan vekilinin temyizi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesince 19.09.2007 gün ve 10143-5637 sayı ile; "Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 5. maddesinin (a) bendi içeriğine göre "denkliğinin sağlanması istenen diplomaların orjinal olup olmadığının araştırılacağı"nın belirtilmesi karşısında mahkemenin kararında bir isabetsizli...

Ceza Genel Kurulu 2007/1-246 E., 2007/261 K. Ceza Genel Kurulu 2007/1-246 E., 2007/261 K.DELİLLERİN TARTIŞILMASI 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 216 ] "İçtihat Metni" 09.04.2005 tarihinde arazi ihtilafı ve buna bağlı çekişmelerden kaynaklanan nedenlerle sanık İ..... S..... ve ailesi ile maktul T..... Ç.... ve ailesi arasında tarlada çıkan kavga sırasında sanık İ...... S.....'un T..... Ç....'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ve sanık İ...... S.....'un 765 sayılı Yasanın 448. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası sonunda; Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesince 24.11.2005 gün ve 178-328 sayı ile "sanığın daha lehine olan 5237 sayılı Yasanın 81/1,29 ve 62. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkında 53. madd...

Ceza Genel Kurulu 2007/2-247 E., 2007/257 K. Ceza Genel Kurulu 2007/2-247 E., 2007/257 K.CUMHURİYET SAVCISININ KARARINA İTİRAZ 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 173 ] "İçtihat Metni" Müşteki M.... A.. B....'ın şikâyet dilekçesi üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca 25.12.2006 gün ve 3645 sayı ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara müşteki vekilinin itirazını inceleyen Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca 07.02.2007 gün ve 97 sayı ile; "...yapılan hazırlık soruşturması kapsamına göre, Cumhuriyet Savcılığı tarafından adı geçen telefon şirketleri nezdinde gerekli araştırma yapılmadan takipsizlik kararı verildiği, aranan numaralar ile özel numaraların Türkcell ve Telsim şirketlerinden temin edilerek delillerin toplanacağı, toplanan del...

UYAP Entegrasyonu