Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI


9. Ceza Dairesi 2008/7048 E., 2009/12851 K.

9. Ceza Dairesi 2008/7048 E., 2009/12851 K.
SİLAHLI ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 314 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 220 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dosya içinde mevcut CD ve CD çözüm tutanağı ile tüm dosya kapsamına göre, sanığın terör örgütünün propagandasının yapıldığı gösteriye katılıp alkış tuttuğu, zafer işareti yapıp, slogan attığı sabit olup, atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 22.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu