Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI


9. Ceza Dairesi 2008/4218 E., 2009/11338 K.

9. Ceza Dairesi 2008/4218 E., 2009/11338 K.
OLASI KASTOLASI KASTLA ADAM ÖLDÜRMETAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 81 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 85 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 21 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 455 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Oluşa ve dosya kapsamına göre, olay günü sanığın davetli olarak bulunduğu meskun mahaldeki dört katlı apartmanda yapılan sünnet düğününde, apartmanın 3. kat balkonuna her an bir kişinin çıkabileceğini öngörmesine rağmen, 2. kat balkonundan 3 el ateş ederek 3. kat balkonunda bulunan maktulün ölümüne neden olduğu olayda, sanığın eyleminin olası kast ile öldürme suçunu oluşturup oluşturmayacağının ve delilleri değerlendirme yetkisinin 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 12. maddesi hükmüne göre Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu da gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafllnln temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 12.11.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu