Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI


9. Ceza Dairesi 2008/18301 E., 2009/9401 K.

9. Ceza Dairesi 2008/18301 E., 2009/9401 K.
SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞMEK
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Dava konusu yazıyı yayınlayan sanığın; yazının yazarının belli olmaması ve dosya içeriğine göre atılı suçun asli faili olduğunun anlaşılması karşısında, eser sahibi gibi cezalandırılması gerekirken, madde metnine yanlış anlam verilerek suç vasfında yanılgıya düşülmesi suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan ceza yönünden kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydiyle hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 29.09.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu