Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI


9. Ceza Dairesi 2007/8697 E., 2009/13101 K.

9. Ceza Dairesi 2007/8697 E., 2009/13101 K.
GÖREVLİ MAHKEMEİNSAN TİCARETİKİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 80 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 109 ]
"İçtihat Metni"

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Olay ve dosya kapsamına göre sanığın, suç tarihinde "15" yaşından küçük olan mağdurları ikna edip hırsızlık yaptırmak amacıyla İstanbul'a götürmek istediği ve bu nedenle Diyarbakır otogarına geldiği, bilet alacağı sırada firma görevlisinin şüphelenerek durumu kolluk kuvvetlerine ihbar etmesi sonucunda yakalandığının anlaşılması karşısında, eyleminin kanıtlanması halinde mağdur sayısınca TCK'nın 80. maddesinde tanımlanan insan ticareti suçunu oluşturabileceği, bu suçtan yargılama yapma ve kanıtları değerlendirme görevinin ise Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devam olunarak yazılı biçimde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, esası incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı CMUK'nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca kazanılmış hak saklı kalmak üzere (BOZULMASINA), 20.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu