Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI


9. Ceza Dairesi 2007/10413 E., 2009/5124 K.

9. Ceza Dairesi 2007/10413 E., 2009/5124 K.
KABAHATMALA ZARAR VERME

7478 S. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN [ Madde 16 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine;

Köy Hizmetleri tarafından yapıldığı anlaşılan içme suyu borusuna kelepçe takan sanığın, tesis edilen su kullanım düzenini bozmaktan ibaret eyleminin, 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun'un 5728 sayılı Kanunla değişik 16/2. maddesi kapsamında kaldığı ve kabahat niteliğinde olduğu gözetilerek hukuki durumunun buna göre tayin ve takdir edilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle (BOZULMASINA), 28.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu