Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI


8. Ceza Dairesi 2009/4279 E., 2009/13720 K.

8. Ceza Dairesi 2009/4279 E., 2009/13720 K.
KAÇAKÇILIĞI ZORALIMMÜSADERESİLAH TİCARETİ YAPMAKTOPLU SİLAH

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 54 ]
6136 S. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER H... [ Madde 12 ]
"İçtihat Metni"

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık Süleyman müdafiinin süresinden sonra yapmış olduğu duruşmalı inceleme isteminin CMUK'nın 318. maddesi uyarınca istem gibi oybirliğiyle (REDDİNE),

Dosya üzerinde her iki sanık bakımından yapılan incelemede;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye, hakimin takdirine göre suçun sanık Süleyman tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından bu hususlara yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiştir; ancak,

1- Oluşa, dosya içeriğine, iletişimin dinlenmesine ve fiziki takibe ilişkin tutanaklara, dinlenen tanık anlatımlarına, aşamalarda değişmeyen savunmaya göre sanık İkram'ın diğer sanık Süleyman ile birlikte silah ticareti yaptığına ilişkin Süleyman'ın aşamada tutarlılık göstermeyen atfı cürüm niteliğindeki beyanı dışında mahkumiyetine yeter ve inandırıcı kanıt bulunmadığı, sanık Süleyman'ın ise olay ve arama tutanaklarına göre evinde toprağa gömülü olarak 4 kaleşnikof tüfek ve uzun namlulu tüfeklere ait 501 tane mermi bulundurduğu anlaşılmakla, bu oluş ve toplanan kanıtlara göre sanık İkram'ın atılı silah ticareti suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi ve sanık Süleyman'ın eyleminin de bireysel silah ticareti olarak kabulü ile 6136 sayılı Yasa'nın 12/1-4. madde ve fıkraları uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden suç nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek toplu silah ticareti suçundan hüküm kurulması,

2- 5278 sayılı Kanun'un 155. maddesiyle değişik 6136 sayılı Yasa'nın 12. maddesinde müsadere hükmü bulunmaması karşısında, suça konu tüfek ve mermilerin 5237 sayılı TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık İkram ve Süleyman müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sanık Ekrem'in tahliyesine, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse derhal tahliyesinin sağlanması bakımından Yargıtay C.Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına 05.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu