Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI


8. Ceza Dairesi 2007/6336 E., 2009/9698 K.

8. Ceza Dairesi 2007/6336 E., 2009/9698 K.
CEZALARIN İÇTİMAİHÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLARMÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 58 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 232 ]
"İçtihat Metni"

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre, yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1- Gerekçeli karar başlığında suçun işlendiği yer ve zaman diliminin yazılmaması suretiyle CMK'nın 232/2-c madde ve fıkrasına aykırılık yapılması,

2- Sanığa tayin olunan cezanın, sonuç itibariyle hapis cezasından çevrilme adli para cezasından ibaret olması karşısında, TCK'nın 58/6. madde ve fıkrası uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre cezanın çektirilmesine karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi,

3- 5237 sayılı TCK'da cezaların içtimaına dair bir düzenleme bulunmadığının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirdiğinden, hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak bu aykırılıkların CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, mahallinde gerekçeli karar başlığına suçun işlendiği yerin S... meydanı cadde üzeri, zaman diliminin de saat 01.00-01.45 arası olduğu yazılması ve hükümden de mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve özgürlüğü bağlayıcı cezadan çevrilen ve doğrudan verilen para cezalarının içtimaına ilişkin bölümlerin çıkarılması suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 24.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu