Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. CEZA DAIRESI


6. Ceza Dairesi 2008/2496 E., 2009/14265 K.

6. Ceza Dairesi 2008/2496 E., 2009/14265 K.
EKSİK KALKIŞMAGÖNÜLLÜ VAZGEÇMEHIRSIZLIKKALKIŞMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 35 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 36 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 116 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 141 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 143 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 151 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 492 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 61 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Kasıtlı suçtan hükümlülüğü bulunan sanık hakkında hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulama olanağı bulunmadığı anlaşılmakla yapılan incelemede;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın olay tarihinde geceleyin 00:30 sıralarında yakınana ait evin mutfak kapısının sürgüsünü zorlamak suretiyle açıp içeri girdiği, bu esnada yakınan ve oğlunun uyanarak sanığa ne aradığını sorup, aynı zamanda telefonla yardım istemeye çalıştıkları, sanığın da kiralık ev arıyorum diyerek herhangi bir şey alamadan olay yerinden kaçtığının anlaşılması karşısında; gecenin ilerleyen saatinde mutfak kapısını zorlamak suretiyle açıp içeri giren ve yakınanların kendisini görmesi üzerine olay yerinden kaçan sanığın, hırsızlık kastıyla eve girdiğinin kabulünde zorunluluk bulunduğu, sanık ev sakinlerince görülmesi nedeniyle hırsızlık eylemini tamamlayamadan kaçtığından somut olayda gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanması koşullarının bulunmadığı, sanığın eyleminin 765 sayılı TCY hükümlerine göre, hırsızlığa eksik kalkışma; 5237 sayılı TCY hükümlerine göre ise; hırsızlığa kalkışma, geceleyin konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarını oluşturduğu gözetilerek, zorlanmak suretiyle açılan mutfak kapısının sağlam ve dayanıklı olup olmadığı belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile yetinilerek, yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Şaban'ın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 03.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu