Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. CEZA DAIRESI


6. Ceza Dairesi 2007/22151 E., 2009/14144 K.

6. Ceza Dairesi 2007/22151 E., 2009/14144 K.
YAĞMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 148 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Çevresinde psikopat olarak tanınıp sık sık yakınanın okuduğu okulun çevresine takılan sanığın, olay günü saat 11.30 sıralarında, okulun önünde karşılaştığı ve yaşça kendisinden küçük olan yakınandan cep telefonunu isteyip, yakınanın telefonunun olmadığını söylemesine karşın, üzerini arayıp, korkusundan karşı koymayan yakınanın ceketinin cebinde bulduğu telefonu alıp kaçması biçiminde gerçekleşen ve kabul edilen olayda; sanığın, psikopat olarak tanınmasının çevresinde korku meydana getirdiğini bilerek, yağma suçunun tehdit unsurunu oluşturan bu olgudan yararlanarak gerçekleştirdiği eyleminin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde hırsızlık suçundan hükümlülüğüne karar verilmesi;

Bozmayı gerektirmiş, sanık Metehan savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle teb-liğnameye aykırı olarak (BOZULMASINA), 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine 28.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu