Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI


5. Ceza Dairesi 2009/9355 E., 2009/11128 K.

5. Ceza Dairesi 2009/9355 E., 2009/11128 K.
ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARIKİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 103 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 109 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 230 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 318 ]
5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ]
"İçtihat Metni"

Çocuğun basit cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık M…

… D…

…'ın yapılan yargılanması sonunda; mağdurlar A…

… ve R…

…'a yönelik eylemleri nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan açılan kamu davalarından ayrı ayrı beraetine, mağdur M…

…'e yönelik eylemleri nedeniyle çocuğun basit cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkümiyetine dair, S…

…Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27.03.2008 gün ve 2007/99 Esas, 2008/94 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılanlar vekili, O Yer Cumhuriyet Savcıları, Üst Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafiileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ve ek tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi;

Tayin edilen cezaların miktarına göre sanık müdafiilerin yasal süreden sonra yapılan duruşma isteğinin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü;

Gerekçeli kararda Cumhuriyet Savcısının mütalaasına yer verilmeyerek CMK.nun 230/1- a maddesine aykırı davranılması,

Mağdure M…

…'in cinsel istismarına yönelik amaçla eylemine başlayan sanığın, bu eylemini gerçekleştirmek amacıyla rızaları hukuken geçerli kabul edilmeyen mağdurlar R…

… ve A…

….'u evlerinden 7,5 km. ve en yakın yerleşim yerinden 5 km. uzaklıktaki ormanlık alana götürmekten ibaret eylemlerinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden, suçun oluşumu için özel kasıt arayan isabetsiz gerekçeyle yazılı şekilde beraet hükümleri kurulması,

Mahkemece oluşa uygun kabule göre mağdure M…

…'e yönelik olarak hile ile hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlendiği kabul edilmesine rağmen, uygulamaya 109/2. maddesi yerine TCK.nun 109/1. maddesiyle başlanılmak suretiyle kademeli hüküm kurulması,

Sanığın mağdure M…

…'e yönelik basit cinsel istismar eylemini cebir kullanarak işlemiş olduğu anlaşıldığı halde verilen cezasının TCK.nun 103/4. maddesiyle artırılmaması,

Katılanlar yararına hükmedilmesi gereken maktu vekalet ücretinin vekiline ödenmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılanlar vekili, O Yer Cumhuriyet Savcıları, Üst Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafiilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu