Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/7888 E., 2010/1602 K.

4. Ceza Dairesi 2008/7888 E., 2010/1602 K.
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİDOLANDIRICILIK VE İFLAS

5235 S. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADL... [ Madde 12 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 504 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede :

Sanıklar M.. C.. I.., S.. S.. I.. ve B.. Z.. I..'ın ortakları olduğu Y.. Petrol Ltd. Şti.nin, Kocaeli Valiliğince 21.10.2004 tarihinde yapılan okullara akaryakıt verilmesine ilişkin ihaleyi yüklenici olarak aldığı, bir kısım akaryakıtın nakliye ve teslimi işini taşeron olarak, sahibi ve sorumlusu sanık Sayim Yildiz olan Ersa Petrol firmasına verdikleri, ihale sonucu imzalanan sözleşmedeki edimin ifası kapsamında, E.. Petrol firmasının çalışanları olan sanıklar V.. A.. ile A.. Y.. tarafından Yarımca İlköğretim Okulu'na tankerden boşaltım sonrasında okul tankına 4000. Kg. (4360 lt.) akaryakıt boşaltıldığına dair irsaliye düzenlendiği, boşaltılan akaryakıtın şüphe üzerine yapılan ölçümünde ve tankerin boşaltım öncesi ve sonrası ağırlığının tespiti sonucunda, boşaltılan akaryakıtın 4000. Kg. Olmayıp 2400. Kg. Olduğunun belirlendiği anlaşıldığından, sanıkların fikir ve eylem birliği yaparak sözleşme gereği teslim etmeleri gereken akaryakıtı eksik teslim etme biçiminde oluştuğu iddia ve Mahkemece kabul olunan eylemlerinin 765 sayılı TCY.nın 504/7(5237 sayılı TCY.nın 158/1.c) maddesindeki "Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılığa Teşebbüs" suçunu oluşturabileceği, 5235 sayılı Yasanın 12.maddesi uyarınca eylemleri nitelendirme ve kanıtları değerlendirme görevinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve sanıklar M.. C.. I.., B.. Z.. I.., S.. S.. I.. müdafii, sanık S.. Y.. müdafii, sanık A.. Y.. ve katılan K.. İl Özel İdaresi vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, başkaca yönleri incelenmeksizin HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu