Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. HUKUK DAIRESI


2. Hukuk Dairesi 2009/2502 E., 2009/13043 K.

2. Hukuk Dairesi 2009/2502 E., 2009/13043 K.
İHBAR - DAVANIN İHBARIVELAYET

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 335 ]
4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 336 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup , gereği görüşülüp düşünüldü.

Boşanma kararı sonucunda, velayet kendisine verilen anne 02.09.2008 tarihinde ölmüştür. Aslolan ergin olmayan küçüğün velayet altında bulunmasıdır. Babanın davanın kendisine ihbar edilmesi halinde velayetin kendine verilmesi konusunda Aile Mahkemesinde dava açmak hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle davaya katılmakta hukuki yararı vardır. Davanın babaya ihbarı ile velayetin kendisine verilmesi konusunda dava açması halinde, sonucu beklenilerek bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeple (BOZULMASINA), 02.07.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu