Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI


2. Ceza Dairesi 2009/44758 E., 2010/1656 K.

2. Ceza Dairesi 2009/44758 E., 2010/1656 K.
CEZANIN BELİRLENMESİÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 52 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 61 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 232 ]
5560 S. ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞK... [ Madde 1 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Suçtan zarar görenin katılma talebi yönünden verilecek kararlar şahsi hakla ilgili olup C.Savcısının bu yönden verilecek kararları temyize hakkı olmadığından, O Yer Cumhuriyet Savcısının müştekinin davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulmamasına yönelik temyiz isteğinin 1412 sayılı CMUK.nun 317.maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,

O Yer Cumhuriyet Savcısının diğer temyizlerine gelince;

1-5560 sayılı Yasanın 1.maddesi ile 5237 sayılı TCK.nun 61.maddesine eklenen 9.fıkranın suç tarihinden sonra 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe girdiği gözetilmeden, sanıklar hakkında kasten yaralama suçundan temel adli para cezasının “

“takdiren alt sınırdan”

” hükmedildiği de belirtildiği halde aynı yasanın 52. maddesi uyarınca suç tarihi itibariyle adli para cezasının alt sınırı 5 gün olduğu halde, 120 gün adli para cezasına hükmetmek suretiyle fazla ceza tayin olunması,

2-Gerekçeli karar başlığında suçun işlendiği yer ve zaman dilimi belirtilmeyerek 5271 Sayılı CMK.’nun 232/2-c. maddesine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 28.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu