Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI


11. Ceza Dairesi 2008/751 E., 2009/7075 K.

11. Ceza Dairesi 2008/751 E., 2009/7075 K.
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL

5252 S. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ ... [ Madde 9 ]
5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ]
"İçtihat Metni"

1- Sanığın, cep telefonu bayiliği yapan şikayetçinin işyerine gelerek çalışmakta olduğu şirketin telefon cihazlarına ihtiyacı olduğunu söyleyerek şikayetçi yanında olduğu halde bir adet numune telefonla birlikte şirketin müdürü olan tanık Ö....... Ö....... ile konuşmak üzere Denizciler iş merkezindeki şirkette bekledikleri sırada elinde bulunan cep telefonu ile birlikte dışarıya çıkarak olay yerinden ayrıldığının iddia ve kabul olunması karşısında, adı geçen şirket müdürü Ö........ Ö........ tanık olarak dinlenip sanıktan şirkete cep telefonu alması konusunda talepte bulunup bulunmadığı sorulup, şirket adına cep telefonu alması hususunda görevlendirildiğinin anlaşılması halinde; eyleminin karşı tarafı aldatacak nitelikte hileli hareketler sonucu gerçekleşmediği ve suça konu malın zilyetliğinin devredilmemiş olması nedeniyle hırsızlık suçuna uygun bulunduğu gözetilmeden eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Kabul ve uygulamaya göre de; 5252 Sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca; suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK. ile, suç tarihinden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK. nun ilgili bütün hükümleri kararın gerekçe bölümünde uygulanıp sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe yasanın belirlenmesi gerekirken, denetime olanak vermeyecek şekilde; 765 sayılı Yasa hükümlerinin lehe olduğundan bahisle yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 13.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu