Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI


11. Ceza Dairesi 2006/23891 E., 2008/8882 K.

11. Ceza Dairesi 2006/23891 E., 2008/8882 K.
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 191 ]
"İçtihat Metni"

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Metin hakkında (Sarıkaya Asliye Ceza Mahkemesi)'nce yapılan yargılama sonucu, 26.10.2005 tarihinde 2005/10 esas ve 2005/186 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün üst Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 28.11.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın uyuşturucu madde sattığı yönündeki ihbar üzerine evinde ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilemeyip, bahçesinde 6 kök dişi hint keneviri ele geçirildiği; sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekmek suçundan kamu davası açılıp, Sarıkaya Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2004/524 esasına kayıtlı dava dosyasında yargılamasının yapılarak, 09.02.2005 tarihinde mahkumiyet kararı verildiği anlaşıldığından; kendisinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen, uyuşturucu madde kullandığı tıbben saptanamadığı gibi, kendi soyut anlatımı dışında, yüklenen suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, yasal ve yeterli başka bir kanıt da bulunmayan sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken, mahkumiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, üst Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 11.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu