Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI


10. Ceza Dairesi 2008/15703 E., 2009/7806 K.

10. Ceza Dairesi 2008/15703 E., 2009/7806 K.
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 191 ]
"İçtihat Metni"

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanık Mehmet hakkında (İstanbul Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nce yapılan yargılama sonucu, 04.04.2008 tarihinde 2007/368 esas ve 2008/70 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzeltilerek onama isteyen tebliğnamesi ile 05.11.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın evinde yakalanan net 203 gram esrarın ele geçiriliş biçimi ve miktarı dikkate alındığında, savunmasının aksine suça konu esrarı satmak amacıyla bulundurduğuna ilişkin soyut ihbardan başka şüpheden uzak, yeterli, kesin, inandırıcı delil bulunmadığı ve sanığın tek olan fiilinin bütünüyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanık ve müdafîinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), bozma sebebine göre sanığın bu suçtan tahliyesine, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse, derhal salıverilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu