Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2021/2299 E.  ,  2021/2394 K.CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLARINDAN 5271 SAYILI KANUN'UN 13. MADDESİNE GÖRE YETKİLİ CBS'NİN TESPİTİNE İLİŞKİN İLAM.CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 13
"İçtihat Metni"Cumhurbaşkanına hakaret suçundan şüpheli İ. İ. hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 12/08/2020 tarihli ve 2020/14853 soruşturma, 2020/3119 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Konya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09/09/2020 tarihli ve 2020/4381 soruşturma, 2020/382 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/10/2020 tarihli ve 2020/1156 Değişik iş sayılı Kararının;5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 13. maddesindeki "(1) Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.(2) Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa Türkiye'de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.(3) Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir." şeklindeki düzenleme karşısında, Dosya kapsamına göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 12/08/2020 tarihli kararı ile şüphelinin son adresinin Akçalı Köyü/Giresun olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilerek dosya Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş ise de, Uyap üzerinden alınan nüfus kayıt örneğine göre şüphelinin yerleşim yerinin Wülfrath/Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bulunduğu, 02/12/2020 tarihli mernis adres araştırması formuna göre ise, Türkiye'de son yerleşim adresinin şüphelinin 17/09/2014 tarihli beyanına göre Selimpaşa Mahallesi Ortaköy Caddesi Kapı No:71U/21 Silivri/İstanbul olduğunun anlaşılması karşısında, şüphelinin Türkiye'de en son adresinin bulunduğu yer olan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 14/01/2021 gün ve 94660652-105-28-19769-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 12/10/2020 tarihli ve 2020/1156 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 27/05/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

UYAP Entegrasyonu