Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2021/2297 E.  ,  2021/2392 K.SAHTE ÇEK IDDIASINA ILIŞKIN SORUŞTURMAYA YETKILI CBS'NIN ÇEKIN IBRAZ EDILDIĞI YER OLDUĞUNA DAIR ILAM.TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Resmi belgede sahtecilik suçundan şüpheliler B. İ. ve diğerleri haklarında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 14/11/2019 tarihli ve 2019/128847 soruşturma, 2019/14186 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 25/11/2019 tarihli ve 2019/28582 soruşturma, 2019/3624 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair merci İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/12/2019 tarihli ve 2019/1301 Değişik iş sayılı Kararının;Benzer bir olay sebebi ile Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 14/10/2019 tarihli ve 2019/7116 esas, 2019/9638 karar sayılı ilamında "...sahte çeklerin Kuveyt Türk Bankası Ordu şubesine ibraz edildiğinin belirtildiği nazara alınarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden ...Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA," şeklinde belirtildiği üzere, sahte olarak düzenlenen çek hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yürütülen soruşturmalarda suç yerinin sahte olduğu iddia edilen çekin ibraz edildiği yer olacağı nazara alındığında, Somut olayda, keşidecisi Kuryap Orman Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olan Kuveyttürk Bankasına ait 10693 çek numaralı, 15/05/2019 keşide tarihli ve 62.500,00 Türk lirası bedelli çekin, Garanti Bankası Pendik Şubesine ibraz edildiğinin dosyadaki Garanti Bankasına ait 20/08/2019 tarihli yazıdan anlaşılmakla, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 14/01/2021 gün ve 94660652-105-34-18598-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19/12/2019 tarihli ve 2019/1301 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309.
maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 27/05/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu