Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2021/2293 E.  ,  2021/2052 K.BANKA VEYA KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANILMASI SURETİYLE YARAR SAĞLAMA SUÇLARINDAN YETKİLİ CBS'NİN MENFAATİNİN TEMİN EDİLDİĞİ YER OLDUĞUNA DAİR İLAM.
"İçtihat Metni"Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan şüpheli C. K. ve meçhul şüpheli haklarında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının 04/12/2019 tarihli ve 2019/10431 soruşturma, 2019/642 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 25/12/2019 tarihli ve 2019/123091 soruşturma, 2019/16103 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/01/2020 tarihli ve 2020/30 Değişik iş sayılı Kararının;Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 24/02/2020 tarihli ve 2020/278 esas, 2020/8761 karar sayılı ilâmında, '' ...Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarında soruşturma yapmaya yetkili C.Başsavcılığının, harcama işleminin yapıldığı veya menfaatin temin edildiği yer C.Başsavcılığı olduğu ...müştekinin internet bankacılığı hesabından QR kodu kullanılarak ... para çekildiği şeklindeki anlatıma nazaran, ....." şeklinde belirtildiği üzere, suçun işlendiği yerin paranın çekilmesi suretiyle menfaatin elde edildiği yer olacağı nazara alındığında, somut olayda, müştekinin hesabından EFT yolu ile gönderilen 2.000,00 Türk Lirası tutarındaki paranın 560,00 Türk lirası tutarındaki kısmının Türkiye Ekonomi Bankası Bakırköy/İstanbul şubesinde bulunan ATM'den çekildiği anlaşılmakla, menfaatin temin edildiği yerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 14/01/2021 gün ve 94660652-105-33-17615-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Somut olayda müştekinin hesabından para göndermeyip rızası dışında hesabından para çekildiği ve bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 08/01/2020 tarihli ve 2020/30 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 22/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu