Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/13654 E., 2011/6590 K.

13. Ceza Dairesi 2011/13654 E., 2011/6590 K.
KYO-HIRSIZLIK-EKSİK İNCELEME 5271 173/3
"İçtihat Metni"

Cep telefonu hırsızlığı suçundan yapılan soruşturma evresi sonucunda Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13.05.2009 tarihli ve 2009/980 soruşturma, 2009/513 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin merci Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 12.06.2009 tarihli ve 2009/563 değişik sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 26.08.2009 tarih ve 2009/9930/47516 sayılı Kanun Yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25.09.2009 tarih ve 2009/205428 tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi.

MEZKUR İHBARNAMEDE;

Müştekinin, cep telefonun hırsızlandığını iddia etmiş olması karşısında, cep telefonunun olaydan sonra kullanılmışsa, kullanan kişinin açık kimliği, adresi, telefonu ne şekilde elde ettiği gibi hususların 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/3.maddesi gereğince araştırılmadan 5271 sayılı CMK'nun 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış olmakla;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Müştekinin, cep telefonun çalındığını iddia etmesi karşısında, cep telefonunun olaydan sonra kullanılmışsa, kullanan kişinin açık kimliği, adresi, suça konu telefonu ne şekilde elde ettiği gibi hususların Cumhuriyet Savcılığı tarafından adı geçen telefon şirketleri nezdinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/3.maddesi gereğince araştırılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde takipsizlik kararı verildiği, suça konu telefonun kullanıcı bilgilerinin telefon şirketlerinin temin edilerek delillerin toplanabileceği gibi hususların gözetilerek itiraz merciince itirazın kabulü kararı yerine yeterli gerekçe göstermeden verdiği red kararında isabet bulunmadığının anlaşılması karşısında;

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı, incelenen dosya içerine göre yerinde görüldüğünden kabulü ile Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 12.06.2009 tarih ve 2009/563 D.İş sayılı kararın 5271 sayılı CMK'nın 309.maddesi gereğince BOZULMASINA, anılan yasanın 173/3.maddesi de gözetilerek aynı Yasanın 309/4-a madde ve fıkrası uyarınca sonraki işlemlerin yerinde tamamlanmasına, 23.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu