Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/13480 E., 2011/7328 K.

13. Ceza Dairesi 2011/13480 E., 2011/7328 K.
KYO-HIRSIZLIK-DAVA AÇILMASINI GEREKTİRECEK YETERLİ DELİL VAR
"İçtihat Metni"

Hırsızlık suçundan şüpheliler A... C... ve N... P... San. Tic. A.Ş. hakkında yapılan soruşturma sonucunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08/09/2008 tarihli ve 2008/63011 soruşturma, 2008/27001 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 26/12/2008 tarihli ve 2008/1726 müteferrik sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 20.08.2009 tarih ve 2009/9626/46476 sayılı kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09.09.2009 tarih ve 2009/199241 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi:

MEZKUR İHBARNAMEDE;

Dosya kapsamına göre, N... P... San. Tic. A.Ş.'nde şoför olarak çalışan şüpheli A... C...'ın, Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi Teyyareci Sami sokaktaki elektrik trafosunun bulunduğu binada hırsızlık yapmaya teşebbüs etmek şeklinde iddia olunan eylemiyle ilgili müşteki B... E... D... A.Ş. vekilinin 30/06/2008 havale tarihli dilekçesi ve ekinde ileri sürülen delillerin kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu gibi bu delillerin mahkemesince takdir ve değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü ile kamu davasının açılmasına karar verilmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış olmakla,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ

Değerlendirmeler ışığında itirazın kabulü ile kamu davasının açılmasına karar verilmesi yerine itirazın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığından İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkeme'sinin 26.12.2008 tarih ve 2008/1726 Müt.sayılı kararın 5271 sayılı CMK.'nun 309.maddesi gereğince BOZULMASINA, İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesine bozma doğrultusunda karar vermesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 30.11.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu