Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2021/1606 E.  ,  2021/6279 K.TRAFIK GÜVENLIĞINI TEHLIKEYE SOKMA ILE BIRLIKTE TAKSIRLE YARALAMA SUÇU DA IŞLENMIŞ ISE IKI SUÇUN BIRLIKTE DEĞERLENDIRILMESI GEREKTIĞITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA
"İçtihat Metni"Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık G. Ö. T.'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/3. maddesi yollamasıyla 179/2 ve 62/1. maddeleri uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/06/2019 tarihli ve 2019/891 esas, 2019/967 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. Dosya kapsamına göre, sanığın olay tarihinde 2.58 promil alkollü olduğu halde sevk ve idaresindeki araç ile seyir hâlindeyken müştekinin sevk ve idaresindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası neticesinde, sanığın çarptığı araçta bulunan müşteki R. A.'in yaralanması şeklinde gerçekleşen somut olayda, sanık hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan ayrıca soruşturma yürütülerek Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının 21/10/2019 tarihli ve 2019/5074 esas sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının Manavgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/541 esası ile halen derdest olduğu anlaşılmakla,Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay günü, sanığın 2.58 promil alkollü vaziyette sevk ve idaresindeki araç ile seyir halindeyken, olay mahalline geldiğinde, müşteki R. A.’in sevk ve idaresindeki araca çarpması şeklinde meydana gelen ve müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralanmasıyla sonuçlanan olayda; sanık hakkında düzenlenen 24.05.2019 tarihli iddianame ile yalnızca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dava açıldığı ve bu suçtan sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/3-2, 62. maddeleri uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve kararın kesinleştiği; müştekinin şikayetçi olması üzerine sanık hakkında düzenlenen 21/10/2019 tarihli iddianame ile taksirle yaralama suçundan dava açıldığı ve açılan davanın derdest olduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla; TCK’nın 89/5. maddesi uyarınca taksirle yaralama suçu bilinçli taksirle işlenmiş olsa dahi şikayetçinin yaralanması aynı maddenin birinci fıkrası kapsamına yani somut olaydaki gibi basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte ise, suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabiidir, bu cihetle de katılanın şikayetinden vazgeçmesi neticesinde düşme kararının akabinde ancak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan mahkumiyet verilebilecek olup; şikayetinin devamına göre Dairemizin istikrar kazanan uygulamalarına göre sanığın tek fiille bilinçli taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarını işlediği halde zararın içinde Yasanın cezalandırdığı tehlikeyi de barındırdığı gözetilerek zarar suçu-tehlike suçu ölçüsü esas alınarak, zarar suçu kapsamında olan taksirle yaralama suçundan mahkumiyetine; trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına kararı verilebileceği anlaşılmakla, sanık hakkında aynı olay ile ilgili olarak açılan Manavgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/541 esas sayılı dosyası ile Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/891 esas sayılı dosyasının birleştirilerek, katılanın taksirle yaralama suçundan şikayetinin devam edip etmeme sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş olup, Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen ihbarnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/06/2019 tarihli ve 2019/891 esas, 2019/967 sayılı kararına yönelik Kanun yararına bozma talebinin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu