Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41513 E.  ,  2021/12859 K.BAĞLI BULUNDUĞ AĞIR CEZA MAHKEMESINE EN YAKIN AĞIR CEZA MAHKEMESINE GÖNDERILMESINE KARAR VERILMESI GEREKIRTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2021 tarih ve 2021/17364 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 15.10.2021 tarih ve KYB-2021/123021 sayılı ihbarname ile; Nitelikli dolandırıcılık suçundan şüpheli Mhd T. M. ve meçhul şahıs haklarında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 23.01.2021 tarihli ve 2018/136702 soruşturma, 2021/1662 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09/02/2021 tarihli ve 2021/10496 soruşturma, 2021/704 sayılı yetkisizlik kararını takiben, bu defa suç yeri bakımından dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 22.03.2021 tarihli ve 2021/535 soruşturma, 2021/59 sayılı yetkisizlik kararı sonrasında, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair mercii Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.04.2021 tarihli ve 2021/342 değişik iş sayılı kararının "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/7. maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." şeklindeki düzenleme karşısında, somut olayda ilk yetkisizlik kararının İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verildiği ve dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, ancak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının da kendisini yetkisiz görerek dosyayı 09.02.2021 tarihli yetkisizlik kararı ile Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği anlaşılmakla, bu ikinci yetkisizlik kararından hemen sonra dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına en yakın ağır ceza mahkemesine gönderilerek yetkili savcılığın belirlenmesi gerektiği cihetle, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09.02.2021 tarihli yetkisizlik kararından sonra verilen yetkisizlik kararının hukuken geçersiz ve yok hükmünde oldukları gözetilerek, yetki uyuşmazlığı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının bağlı olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi olan Yalova Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği halde, yazılı şekilde uyuşmazlığın esastan incelenerek karar verilmesinde görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, 
Dosya incelendi, gereği görüşüldü:Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.04.2021 tarihli ve 2021/342 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde merciince yerine getirilmesine dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 20.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine 20.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu